Svar tipsrunda 2021

Publicerad måndag 20 sep 2021, 09:53

Svar Sjulsbergs skolhusförenings tipsrunda

Fråga 1

Morasjön ligger vid byn Mora, men vad hette Rångsjön förut?

1: Lokasjön 2: Åkresjön 3: Ängasjön Svar: Nr 1

Fråga 2

Vad är medeldjupet i Hedåssjön?

1: 1m 2: 2m 3: 3m Svar: Nr 2

Fråga 3

Nu ligger väderstationen i Mora, men var låg den förut?

1: Lund 2: Vålås 3: Linfläck Svar: Nr 1

Fråga 4

Vilken fågel är vanligast vid fågelbordet i årets räkning?

1: Talgoxe 2: Sädesärla 3: Blåmes Svar nr: 3

Fråga 5

Var spelade Delsbos hockeylag sina hemmamatcher i hockey på 50-talet?

1: Ås 2: Stömne 3: Wij Svar: Nr 1

Fråga 6

En ny fisksort inplanterades i Rångsjön förra året, vilken?

1: Gös 2: Id 3: Öring Svar: Nr 1

Fråga 7

Vad kallades den första folkmusikfesten i Delsbo 1908 som senare blev Delsbostämman?

1: Dellenbygdsstämman 2: Hälsingestämman 3: Forngårdsstämman Svar: Nr 2

Fråga 8

I byn Mora har vi en egen poet som skriver på dellboska. Hembygdsföreningen har i år publicerat en av hans verser. Vad heter tidningen som hembygdsföreningen ger ut varje år?

1.Delsbo-kjolen 2. Delsbo-valsen 3. Delsbo-kransen Svar: Nr 1

Fråga 9

Vad heter Klint-Solveigs söner?

1: Olle och Anders2: Per och Gunnar 3: Olle och Gunnar

Svar: Nr 3

Fråga 10

I Morasjön fanns i mitten av 1900-talet mycket av en sorts fisk. Vilken var fisken?

1: Brax 2: Ruda 3: Id Svar: Nr 2

Fråga 11

Vilka färger har vägskylten som förkunnar att man är i vår lokala by Mora?

1: Gul och vit 2: Blå och vit 3: Gul och röd Svar: Nr 2

Fråga 12

Vad står PW för i PWs Bosse?

1: Hans farfar, farfars far, farfars farfar och farfars farfars far hette Per Westerlund 2: Han åkte mycket Volvo PV 3: PW står för Per Walter som andranamn Svar: Nr 1

Fråga 13

Vad hette konstnären som i många år bodde och verkade i Sjulsbergs skola?

1: Björn Karlsson 2: Rune Persson 3: Karl Sigurdsson Svar: Nr 2

Fråga 14

Vad heter bäcken som rinner ut från Morasjön?

1: Morabäcken 2: Ovanåkersbäcken 3: Duvnäsbäcken

Svar: Nr 3

Tack till alla som deltog i tipsrundan. Prisutdelning skedde på Sjulsbergsskolans dag i Augusti.

Vi klurar redan på nästa års frågor så fortsättning följer.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.