Rätta svaren till tipsrundan

Publicerad tisdag 25 okt 2022, 11:47

Här kommer de rätta svaren på tipsrundan. Rätt svar markerat med -----.

Med reservation för felskrivning.

Fråga 1

Vilket år bildades Sjulsbergs skolhusförening?

1. 1993 -----

2. 1999

3. 1989

Fråga 2

Vilka byar ligger närmast Morasjön?

1. Åkre, Mora, Tomta,Loka,

Linfläck

2. Mora, Tomta, Duvnäs, Fjärdsätter, Linfläck-----

3. Loka,Duvnäs, Åkre, Mora, Tomta

Fråga 3

Hur djup är Rångsjön på det djupaste stället?

1. 7m

2. 9m-----

3. 11 m

Fråga 4

Vilken benämning hade Ljusbacken från början?

1. Gammelgård

2. Barnastuga

3. Fattiggård-----

Fråga 5

Hur många medlemmar hade Sjulsbergs skolhusförening år 2021?

1. 140

2. 180

3. 160-----

Fråga 6

Vad hette han som liten parvel simmade med sin fader till Huggkurn och senare blev Ärkebiskop?

1. Andres Pöder

2. Olavus Beronis

3. Nathan Söderblom-----

Fråga 7

Hur djup är Morasjön på det djupaste stället?

1. 2.3 m-----

2. 3.2 m

3. 4.2 m

Fråga 8

I Mora by har en känd konstnär sin sommarbostad, och har också varit med i Antikrundan. Vem?

1. Ulrik Samuelsson-----

2. Rune Persson

3. Solveig Bohm-Dahlberg

Fråga 9

Vilket år invigdes sjukhemmet vid Rångsjön?

1. 1950

2. 1913-----

3. 1989

Fråga 10

Vilket år avvecklades skolan på Sjulsberg?

1. 1963-----

2. 1961

3. 1962

Fråga 11

Vad var Smedsgården Ava 3 först med på landsbygden i hela Sverige 1887?

1. Vatten in till köket

2. Elektricitet till huset-----

3.Bruk av traktor

Fråga 12

Hur många bodde i Delsbo 2021?

1. 6444

2. 4464-----

3. 4446

Fråga 13

Vilket år grävdes vattenledningen från Hedåssjön till Bredåker och vilket år upphörde den att användas?

1.1906/1969-----

2.1806/1869

3.1706/1769

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.