Dags för Årsmöte

Publicerad måndag 15 feb 2021, 08:10

Den 21 mars kl 18 bjuder vi in alla medlemmar till digitalt årsmöte. Maila familjen.snygg@gmail.com för en inbjudan till Årsmötet

Om ni inte vill maila kan ni följa länken för att delta: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjA4YjllMTQtN2U3OC00YzFjLTk0YTQtOTE2ZTdkNWU5M2Y0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c381055e-3864-4de3-a284-78e762c271fc%22%2c%22Oid%22%3a%227669b11f-7561-4204-be18-c2860669fecb%22%7d

Det är extraordinära omständigheter med läget som råder och därför har styrelsen beslutat att genomföra årsmötet digitalt i år i enlighet med vad våra stadgar säger.

Bifogat finner du en instruktion om hur du kopplar upp dig med Teams.

Jag rekommenderar att du läser igenom instruktionen som bifogats i GOD TID INNAN MÖTET.

Logga in i god tid innan mötet startar så hinner ni förhoppningsvis få hjälp om det krånglar.

När klockan blivit 18 ska alla vara inloggade och klara. Då kommer vi att börja med att ha ett upprop. Då vill vi att du som blir uppropad slår på din mikrofon och svarar att du är där. Den tid du bara lyssnar är det bra om du har mikrofonen avslagen. Vill du ha ordet använder du den digitala handuppräckningen och när du blir tilldelad ordet av moderatorn, slår du på din mikrofon och börjar prata.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.