Årsmöte 20 mars kl 11

Publicerad fredag 18 feb 2022, 07:22

NYHETERAlla medlemmar hälsas välkomna till årsmötet den söndag den 20 mars. Föreningen bjuder på brunch.

Dagordning

Mötet öppnas

Val av mötesordförande

Val av sekreterare

Val av två justerare/rösträknare

Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Godkännande av dagordning

Verksamhetsberättelsen 2021

Balans- och resultaträkning 2020 -redovisning

Revisionsberättelsen 2021 -beslut om godkännande

Balans- och resultaträkning -fastställande

Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2021

Fastställande av medlemsavgift för 2023

Val av styrelse

Val av revisorer

Val av valberedning

Fastställande av arbetsgrupper (ansvarig ska ej vara styrelseledamot)

Verksamhetsplanering 2022/2023

Övriga frågor (om sådana skickats in minst 10 dagar innan mötet)

Mötet avslutas

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.